joi, 30 iunie 2011

CONCURS

A N U N Ţ
Concurs pentru ocuparea postului vacant de functie contractuala bugetara de executie “REFERENT II M “( Compartiment, implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) in aparatul de specialitate al primarului.;
Primaria comunei Vatra Moldoviţei, organizeaza concurs in zilele de 25 iulie 2011 şi 27 iulie 2011 orele 10,00 la sediul său din localitatea Vatra Moldoviţei, jud. Suceava, pentru ocuparea postului vacant (functie contractuala bugetară de executie) de “REFERENT II M “( Compartiment, implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) in aparatul de specialitate al primarului.; Data limita de inscriere la sediul Primariei este de 21 iulie 2011 pana la orele 16,00. Informatii suplimentare privind conditiile de participare se pot solicita de la sediul Primariei sau prin telefon de la nr. 0230 336112 şi 0230 336150. Actele necesare pentru concurs:
1. cerere de înscriere la concurs ;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată decătre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. fisa evaluare performanta profesionale de la locurile de munca anterioare sau recomandari de la 2 locuri de munca sau personal din specialitate dupa caz;
Conditiile minime pentru participare la concurs sunt:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare cu diploma de licenta sau echivalentă
- cunoştinţe operare calculator;

Bibliografie :
Constituţia României
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Codul Muncii;O
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică (cu modificările şi completările ulterioare);
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
Primar,
Ing. Virgil SaghinA N U N Ţ

Concurs pentru ocuparea postului vacant de functie contractuala bugetara de executie “CONSILIER I “( Compartiment, implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) in aparatul de specialitate al primarului.;
Primaria comunei Vatra Moldoviţei, organizeaza concurs in zilele de 25 iulie 2011 şi 27 iulie 2011 orele 10,00 la sediul său din localitatea Vatra Moldoviţei, jud. Suceava, pentru ocuparea postului vacant (functie contractuala bugetară de executie) de “CONSILIER I “( Compartiment, implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) in aparatul de specialitate al primarului.; Data limita de inscriere la sediul Primariei este de 21 iulie 2011 pana la orele 16,00. Informatii suplimentare privind conditiile de participare se pot solicita de la sediul Primariei sau prin telefon de la nr. 0230 336112 şi 0230 336150. Actele necesare pentru concurs:
· cerere de înscriere la concurs ;
· copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,;
· copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
· copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
· cazierul judiciar;
· adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată decătre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
· curriculum vitae;
· fisa evaluare performanta profesionale de la locurile de munca anterioare sau recomandari de la 2 locuri de munca sau personal din specialitate dupa caz;

Conditiile minime pentru participare la concurs sunt:
- studii superioare cu diploma de licenta sau echivalentă
- cunoştinţe operare calculator;

Bibliografie :
Constituţia României
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Codul Muncii ;
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică (cu modificările şi completările ulterioare);
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
Primar,
Ing. Virgil Saghin

miercuri, 22 decembrie 2010

Crăciunul în Vatra Moldoviţei

Primarul comunei Vatra Moldoviţei vă invită să petreceţi împreună "Crăciunul în Vatra Moldoviţei".
Evenimentul va avea loc în centrul comunei, duminică 26.12.2010 începând cu ora 13,00, unde va avea loc şi un spectacol de colinde, datini şi obiceiuri având ca invitaţi pe :
Viorica Macovei, Sorin Filip, Adriana Bucevschi, Călin Brăteanu, Gheorghe Rotaru, Claudia Martinică, Constantin Bahrin, Lăcrămioara Checheriţă, Ansamblul "Cetina" din Vama şi Ansamblul "Gura Izvorului" din Vatra Moldoviţei.
La spectacol vor fi prezenţi şi alţi invitaţi surpriză.
La sfârşitul evenimentului va fi şi un frumos foc de artificii.
Totodată şi pe această cale primarul comunei Vatra Moldoviţei, ing. Virgil Saghin, mulţumeşte tuturor cetăţenilor comunei Vatra Moldoviţei pentru colaborare şi le urează "CRĂCIUN FERICIT!", sănătate şi prosperitate.

marți, 12 octombrie 2010

Licitatie Hala Piata

Pe data de 15.10.2010 ora 13.00 va avea loc la Primaria Vatra Moldovitei deschiderea ofertelor privind achizitionarea unui contract de proiectare şi execuţie în vederea realizării proiectului tehnic,proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire,detaliilor de execuţie,elaborării documentaţiei pentru avize,acorduri,autorizaţii şi asistenţă tehnică respectiv a execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Construire Hala Metalica pentru Amenajare Bazar, comuna Vatra Moldovitei, judetul Suceava”

luni, 28 iunie 2010

Primarul Comunei Vatra Moldoviţei, ing. Virgil Saghin aduce la cunoştinţă tuturor cetăţenilor comunei şi celorlalte persoane interesate că Festivalul „Mărul de aur” ediţia a II-a, care trebuia să aibă loc pe data de 29.06.2010 de Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel nu va avea loc anul acesta. Domnul primar îşi exprimă regretul că acest festival nu se poate ţine datorită crizei financiare şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Totodată de „Ziua comunei” adresează tuturor locuitorilor comunei Vatra Moldoviţei multă sănătate, prosperitate şi spor în toate!

marți, 1 iunie 2010

Informatii utile

Acest blog isi propune sa afiseze informatii utile si de actualitate publicate de Primaria comunei Vatra Moldoviţei